Betina Lundby - Roerslev

Betina Friberg Lundby, 52 år, bor i eget hus i Roerslev. Har 2 voksne børn, Christine, 26 år, som stude­rer innovation, og Jonas 20 år, som pt. arbejder i Australien efter endt landbrugsuddannelse.

Har i 18 år arbejdet som gartner i Middelfart Kommune samt haft frugtplantage som bierhverv. Arbej­der nu som gartner/vicevært ved boligforening. Sidder i bestyrelse for Roerslev beboer- og støtteforening, hvor vi arbejder for landsbyens fort­satte liv og trafiksikkerhed.

Jeg stiller op som kandidat for Ven­stre for 3. gang, for at få mulighed for at sætte mere fokus på yderom­råderne, som jeg synes bliver glemt ift. Middelfart. Jeg ønsker at for­bedre ældrevelfærden og bevarelse af de små skoler i de små samfund er også vigtigt.

De penge Middelfart kommune har, skal forvaltes og bruges på de nødvendige ting og ikke kun på for­skønnelse. Kommunen skal bevares som en stor og hel kommune, hvor folk vil bosætte sig, også i yderom­råderne.