Bosætning – en bred indsats

20. september 2017

Bosætning er et komplekst område, der griber ind i mange andre politikker, men helt generelt er der for Venstre tre forudsætninger for bosætning, som har et stort potentiale i Middelfart kommune:

  1. Arbejdspladser

  2. Det rette udbud af boliger

  3. Fritid og service

Arbejdspladser
Fra Middelfart har man adgang til omkring 400.000 arbejdspladser inden for en times kørsel. Det har vi pga. en god offentlig infrastruktur med motorvej og banestrækning lige gennem kommunen. Den fordel vil Venstre bevare ved at kæmpe for stop ved togstationerne, udbygning af motorvejen mod Odense og så supplere med en langt bedre kommunal infrastruktur og busservice - ellers har vi kun generne og ikke fordelene. At der er adgang til arbejdspladser til både mor og far, er afgørende for, om man overhovedet overvejer at flytte til et område, derfor arbejder Venstre også for at forbedre virksomhedernes vilkår.

Det rette udbud af boliger
Venstre vil sikre, at der bliver mere at vælge imellem, så udvalget af boliger både kan tiltrække, dem, der vil bo tæt på naturen, midt i byen, i parcelhuset, til leje eller eje, dyrt eller billigt, hvad enten man er til ældreboliger eller ungdomsboliger.

Som kommune har vi et stort ansvar for at få udarbejdet de rette lokalplaner, at have visioner i byplanlægningen og for at udvikle rammerne for det, folk efterspørger. Venstre arbejder derfor for adgang til bynær natur, for øget trafiksikkerhed, cykelstier og attraktive landsbyer.

Fritid og service
Hvilke rammer for kultur og fritidstilbud giver vi? Hvor godt lytter vi til ildsjælene i lokalsamfundene? Hvordan er skolestrukturen, busforbindelser, skatteprocent, sagsbehandling og mobildækning? Alt sammen er det vigtigt for at være attraktiv for nye såvel som eksisterende borgere. Hvis vi vil de små lokalsamfund, så må vi også bakke op om deres initiativer og bevare de kommunale institutioner, der har lokal opbakning, - det har længe været Venstres mærkesag. Offentlig service er en del af borgernes hverdag i større eller mindre grad, og derfor ønsker Venstre, at kommunen bliver borgernes rådgiver og samarbejdspartner, for det giver glade borgere, der også fungerer som ambassadører.

Venstre arbejder for at: