Christian Kromann - Middelfart

Christian Kromann

Jeg er 24 år og bosid­dende i Middelfart.

De sidste 4 år har jeg siddet i byrå­det, hvor jeg har forsøgt at skabe en mere liberal kant. Jeg føler at det er lykkedes, men jeg føler også at første periode har været en oplæ­ringsperiode. Jeg håber derfor på en periode mere, så vi alvor kan få lagt en liberal kant til Socialdemo­kratiet. Jeg går til valg på 3 mær­kesager:

• Et øget ungefokus

• Et bedre foreningsliv

• Mere for borgernes penge

"Klik" og følg mig på Facebook