En Folkeskole for fremtiden

20. september 2017

Venstre ønsker en Folkeskole, der ruster børn og unge til fremtiden. Hvor alle lærer så meget, de kan, og hvor fagligheden er høj og trivslen i top. Vi ser gerne, at skolerne får tid og mulighed for at implementere folkeskolereformen med de potentialer for udvikling og nye initiativer, den giver.

Vores ambition er at hæve uddannelsesniveauet i Folkeskolen gennem målrettede indsatser, og med en struktur og en samlet økonomi, som understøtter målet. Det endelige mål for Folkeskolens børn er, at de skal være parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter 9. klasse og være klar til livets udfordringer, hver på sin egen måde.

Overbygningen
En måde at nå dette mål på er at koncentrere indsatsen omkring Folkeskolernes udskoling. Vi ser en samling af 7. til 9. klasse i op til fire kommunale overbygningsskoler som en muligløsning. En samling betyder, at Folkeskolen gøres interessant for dagens unge, der sætter pris på medbestemmelse og valgmuligheder. Samtidig skabes der muligheder for, at både de stærke og de mindre stærke elever får de udfordringer, der passer til dem. En afgørende faktor er, at lærernes faglighed højnes f.eks. ved at alle er linjefagsuddannede eller med tilsvarende kompetencer. Vi ser mulighederne i, at lærerne er flydende i deres ansættelse, så de kan bruge deres faglighed på flere skoler.

Indskoling og mellemtrin
Venstre mener, at de ældste elever vil have gavn af større enheder, men tror lige så meget på, at de mindste elever har et helt andet behov. Elever i 0. – 6. klasse trives bedst i mindre, men trygge rammer tæt på deres lokalmiljø. Derfor ønsker Venstre at bevare de mindre skoler med lokal opbakning.

Inklusion
Middelfart er en af de kommuner i Danmark, der inkluderer færrest elever. Inklusion behøver ikke betyde uro i klasserne og frustrerede lærere, hvis man griber det rigtigt an. For hver elev, der ekskluderes fra Folkeskolen, er der færre penge til den normale undervisning, hvilket er med til at ekskludere flere elever. Den dårlige spiral må vi have vendt. Venstre ønsker en decentralisering af specialopgaverne, så alle skoler kan byde ind på løsning af specialopgaverne, hvor man inkluderer elever med særlige behov i så mange timer som muligt, men har støttefunktioner og uddannet personale til at håndtere opgaven lokalt.

De vigtige forældre
Forældrene er et væsentligt element i Folkeskolen. Ikke blot er der et stort forældreansvar i at have et barn i skolen, hvor skole-hjemsamarbejdet kan have afgørende betydning. Vi ser forældrenes opbakning og samarbejdet med skolen som afgørende for skolernes succes.

Venstre arbejder for at:

  • Middelfarts skoler fagligt ligger væsentligt over landsgennemsnittet

  • øge procentdelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse

  • fremme inddragelse af innovation og iværksætteri i undervisningen

  • decentralisere specialundervisningsopgaven for elever med særlige behov

  • optimere skolernes brug af it og teknologi

  • skabe overbygningsskoler, der giver flere valgmuligheder og rummelighed til de unge

  • skabe trygge, men fagligt stærke, skoler for de mindre elever

Læs mere politik: