Erhvervspolitik er mere end rammevilkår

20. september 2017

Erhvervspolitik kan ikke stå alene. Bosætning, beskæftigelse og erhvervspolitik hænger sammen og er hinandens støtter. Men ved at sætte nogle klare mål for udvikling af Middelfarts erhvervsvilkår og den understøttende velfærdsservice, er basis lagt for en langvarig og positiv udvikling af Middelfart Kommune.

Hvad er erhvervsvilkår?
Med gode erhvervsvilkår mener vi: God rådgivning, kort sagsbehandlingstid, lave eller ingen afgifter, god lokal og national infrastruktur (tog, motorveje, busruter …), et godt, erhvervsvenligt image, velfærdsydelser, der understøtter bosætning og hvervning af arbejdskraft samt investerings- og erhvervsmiljø med et tæt samarbejde om mulighederne. Noget af det kan vi kun påvirke, og andet kan vi beslutte selv.

DI analyserne
Middelfart lå tidligere ganske pænt i både DI og Dansk Byggeris analyser, men er på det seneste dykket til en 22. plads (Dansk byggeri 2017) og må derfor må vi gentage, at man ikke kan hvile på laurbærrene – mange forsøger at gøre os kunsten efter. Erhvervslivet er afgørende for Middelfarts succes på mange andre områder og bl.a. derfor arbejdede Venstre hårdt for at afskaffe dækningsafgiften og byggesagsgebyret - og det lykkedes.

Styrket iværksætteri
Middelfart har de seneste år ikke haft en særlig indsats for iværksættere. Erhvervscentret gør, hvad de kan, men har haft svingende tilslutning. Det på trods af en stigning i iværksættere på landsplan. Det kan og skal vi gøre bedre. For her ligger fremtidens virksomheder og arbejdspladser. Det handler om at skabe rammerne og miljøet for de mange driftige iværksættere, der lige nu søger andre steder hen. Vi ser et potentiale i at lave synergi med Erhvervscentret, folkeskolen og gymnasiet. Lad de unge komme med deres ideer og kreativitet.

Entreprenørskab i skolerne
Venstre har gennem flere år skubbet på uddannelse i entreprenørskab i skolerne, hvilket nu tager form. Undersøgelser viser at lysten til at blive selvstændig og at tage initiativ i foreningslivet bliver mere end fordoblet, hvis man har fået undervisning i entreprenørskab. Så en investering i uddannelse kommer både det fremtidige erhvervsliv og foreningslivet til gode.

Lette vilkår og hurtig sagsbehandlingstid
Venstre havde som mål at afskaffe byggesagsgebyret for virksomheder (en timepris for behandling af en byggesag), som flere andre kommuner på Fyn allerede har gjort for at fremme vækst og byggeri. Ved konstant arbejde og en påvirkning i den rigtige retning blev det til virkelighed. Samtidig er det afgørende for os at bevare den hurtige sagsbehandlingstid. Vi lægger vægt på, at sagsbehandlingen bliver opfattet som en rådgivning i at følge loven, ikke en unødig forhindring.

Venstre arbejder for at:

  • Middelfart Kommune ligger i top 10 i DI´s erhvervsanalyse og Dansk Byggeris erhvervsvenligheds-analyse

  • sagsbehandling ses som rådgivning – ikke en forhindring

  • afskaffe byggesagsgebyret

  • etablere et iværksættermiljø i synergi med Erhvervscentret

  • bevare gode åbningstider i daginstitutionerne, da det er en velfærdsydelse, der bidrager til tiltrækning af arbejdskraft og fremmer medarbejdernes fleksibilitet

  • sætte entreprenørskab yderligere på skoleskemaet

  • styrke bosætning og kommunens image, da det øger tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

  • optimere kommunal infrastruktur og arbejde i større fællesskaber for national infrastruktur til gavn for erhverv og bosætning

    Læs mere politik: