Eskild Gormsen - Brenderup

Eskild Gormsen, Brenderup. Er på 43-tyvende år gift med Bente, der er frivillig i Røde Kors. Sammen har vi 2 sønner, der under­viser i København, og en datter, der er på vej mod sin 3. uddannelse.

Jeg har været i bestyrelsesmedlem i vælgerforening i 28år. Formand siden 2010.
Jeg har driftsledereksamen fra Da­lum Landbrugsskole og drev i 28 år mit fødehjem i Vedelshave med en malkekvægsproduktion. I dag arbej­der jeg som pedelmedhjælper.

Jeg har i tidens løb været med i adskillige bestyrelser, og i dag er jeg bl.a. medlem af Brenderup Lokaludvalg.

Jeg vil arbejde for:

• yderområderne får mere plads i Middelfart Kommunes udvikling

• der bygges flere seniorboliger i lokalområderne

• cyklisterne får mere plads

• en udbygning af E20 – det haster.