Et levende kulturliv

Kulturen er noget af det, der binder os sammen som mennesker. Kultur er en individuel ting og opleves og forstås på mange måder. I Middelfart findes der mange former for kultur, der gør kommunen til et levende sted.

Venstre mener, at vi skal understøtte kulturlivet, så godt vi kan - fra finkulturen i form af museer, biblioteker og koncertarrangementer til oplevelsen på det lokale fodboldstadion, møder i forsamlingshuse og de lokale ildsjæles tiltag.

Vi mener, at kulturen skal komme nedefra, fra borgerne - unge, ældre, børn og forældre. Herfra skal kommunen være god til at understøtte og i samarbejde med borgeren hjælpe med at få kulturelle projekter op at stå. Derfor skal der ikke være administrative gebyrer på f.eks. opsætning af store telte og tømning af skraldespande.

De store kulturelle events - hvad enten de er af musikalsk, handelsmæssig eller sportslig karakter er med til at binde os sammen, at gøre Middelfart kommune til et attraktivt sted at bo og, i flere tilfælde, at sætte os på landkortet.

Det er vigtigt for Venstre, at der er kulturelle aktiviteter i hele kommunen og i alle afskygninger, så der ikke kun kan være kultur i et kulturhus eller et dedikeret samlingssted.

Venstre vil arbejde for at:

  • gøre støtten til lokale arrangementer nemmere og mindre bureaukratisk

  • styrke de frivillige ildsjæle

  • understøtte både finkulturen og bredden

  • øge samarbejde og dialog mellem frivillige, foreninger og politikere

    Læs mere politik: