Et styrket foreningsliv

20. september 2017

Vore frivillige og vores foreningsliv er vigtige at værne om. Det frie foreningsliv, de frivillige, ildsjælene og de kulturelle sammenhænge, de skaber, er nogle af grundstenene i vores samfund. Alligevel er Middelfart Kommune en af de kommuner i landet (ifølge DGI rapport med tal fra 2016), der bruger færrest midler på foreningslivet. Det ønsker Venstre at lave om på med flere tiltag.

Mere samarbejde
Middelfart kommune er formentlig den kommune på Fyn, som har flest kvadratmeter halgulv. Vore haller har meget forskellige udgangspunkter og mange forskellige ordninger. Venstre ønsker at hallerne skal have ens vilkår.  Vi foreslår også et øget samarbejde mellem hallerne, der kan gavne både økonomi og brugervenlighed og kan tiltrække flere af de større arrangementer til kommunen.

Vi ønsker samtidig at gøre hallejen billigere for vores foreninger, så vi både styrker foreningslivet og øger deltagelsen i de sociale og sportslige aktiviteter.

Mange foreninger sidder med de samme udfordringer, men føler sig alene med dem. Derfor støtter vi en udvikling hen imod mere dialog – både foreningerne imellem og mellem politikerne og foreningerne, så behov kan komme op til overfladen, inden de bliver til problemer.

Gennemskuelighed
Venstre ønsker øget gennemskuelighed og en ændring af tildelingsmodellen. Den nuværende model er så bureaukratisk og kompleks, at foreningerne har ikke overblik over, hvilke midler de får tildelt, og har svært ved at lægge et budget. Tildelingsmodellen og foreningernes økonomi skal gøres mere gennemskuelig. Puljerne skal afskaffes og erstattes af indsatser eller et generelt øget tilskud, så foreningerne selv kan tage udviklingsinitiativer op - gerne i et samarbejde.

Vi ønsker at styrke og understøtte foreningslivet for alle – både eliteidrætten og breddeidrætten, hvad enten aktiviteterne er organiserede eller uorganiserede, om de er for børn, unge, ældre eller handicappede.

Venstre arbejder for at:

  • etablere en optimal udnyttelse af vore haller f.eks. gennem øget samarbejde og ens forhold

  • skabe en mere gennemskuelig tilskudsmodel

  • give bedre vilkår til foreningslivet bl.a. gennem billigere halleje

  • afskaffe bureaukratiske puljer

  • øge samarbejde og dialog mellem haller, foreninger og politikere

  • gøre støtten til lokale arrangementer nemmere og mindre bureaukratisk

  • styrke de frivillige ildsjæle

Læs mere politik