Et varieret udbud af boliger og byggegrunde

20. september 2017

Venstre ønsker, at der skal være noget at vælge imellem, så udvalget af boliger og byggemuligheder både kan tiltrække, dem, der vil bo tæt på naturen, midt i byen, i parcelhuset, til leje eller eje, dyrt eller billigt. Et utidssvarende udvalg af boliger har allerede kostet bosætning i Middelfart Kommune.

Billigere byggeri
Middelfart Kommune har mange muligheder for et varieret udbud af byggemuligheder. Venstre ser gerne, at det også bliver billigere at bygge nyt. Derfor arbejder vi for, at de kommunale byggegrunde sælges til attraktiv vurderingspris og, at byggesagsgebyret afskaffes eller som minimum reduceres, hvis man fx opfylder visse krav om sikring af hjemmet mod tyveri.

Revurdering af lokalplaner
Som kommune har vi et stort ansvar for at få udarbejdet de rette lokalplaner, have visioner i byplanlægning og for at udvikle rammerne for det folk efterspørger. Vi vil gerne bevare det unikke miljø, der findes i den gamle bydel i Middelfart, men vi skal være sikre på, at de bevarende lokalplaner bevarer miljøet samtidig med, at de er til at leve med. Vi foreslår, at man generelt sætter en tidsbegrænsning på lokalplaner, hvorefter de i dialog med beboerne i området skal vurderes om de er tidssvarende.

Muligt med nye boligformer
Venstre ser muligheder i at se alternativt på boformer og byggemuligheder. Vi ser fx med glæde på, at man forsøger sig med 0-energihuse i et udstykningsafsnit, nye måder at bo sammen på eller at optimere forsyning. Muligheder, der kan tiltrække nye typer af borgere.

En fleksibel forvaltning er afgørende for mulighederne, og vi ser et konstruktivt samarbejde spire.

Venstre arbejder generelt for adgang til bynær natur, for øget trafiksikkerhed, cykelstier, bevarelse af de lokale institutioner og et større udvalg af byggemuligheder, så Middelfart Kommune bliver en attraktiv bosætningskommune, der ser muligheder og ikke begrænsninger.

Venstre ser gerne en indsats for at øge mængden af ungdomsboliger, så de unge, der har lyst til at blive i kommunen har mulighed for det - også økonomisk. 

Venstre arbejder for at :