Helge Strandgaard – Husby-Tanderup

Helge Strandgaard Hansen, 68 år, gift med Eva på 42-tyvende år – har 3 voksne piger, som er i gode job.

Har landbrugsfaglig uddannelse og har drevet landbrug/hønseri nær Aarup, også i 42 år. Jeg lægger vægt på:

At al udvikling ikke skal foregå i Middelfart alene. Siden den sidste kommunalreform er alt for mange tiltag udført i Middelfart alene, mens de tidligere mindre og aktive bysamfund får lov at sygne hen, uden særlig stor politisk opmærk­somhed. At vi IKKE har brug for en ny jernbanelinje over Fyn, førend motorvejen er udbygget til 6 spor. Antallet af borgere i den 3. alder øges markant, vi skal sikre en god behandling efter endt sygehus­ophold. Vi skal ikke lukke skoler i denne periode. Lærere og skolebe­styrelser trænger til arbejdsro.