Kaj Piilgaard Nielsen - Brenderup

Kaj Piilgaard Nielsen, 54 år, bor i Brenderup med min familie. Har flere uddannelser og en bred er­hvervserfaring både som selvstæn­dig og lønmodtager, arbejder pt., som selvstændig.

Gennem 16 år aktiv i lokal politik, hvor især det tekniske og miljømæs­sige område har været og er mit arbejdsområde.

Det er vigtigt for mig, at der hol­des en stabil økonomisk politik for vores kommune, samt at der findes løsninger, der tjener borgernes interesser. Er aktiv i flere lokalfor­eninger i kommunen.

Deltager gerne i rejser, jagt og en lille sejltur, når der er tid.

”Snærende regler og stive syste­mer må ikke stå i vejen for at yde service af høj kvalitet ”.