Kandidater KV17

Det stærkeste hold og de bedste muligheder

Det er mig en stor fornøjelse at præsentere det hold kandidater, der stiller op til kommunalvalget 2017. Venstre har samlet et fantastisk hold af gode kræfter, som jeg personligt holder meget af at være sammen med. Jeg er ikke i tvivl om, at vi står med det stærkeste hold nogensinde. Energien, humøret og gejsten er på plads og alle er klar til at gå ind i kampen for borgmesterposten. Mulighederne for at skrive historie har aldrig været større.Regitze Tilma - Borgmesterkandidat

BORGMESTERKANDIDAT - Regitze Tilma

Det betyder noget for mig, at Middelfart Kommune er et godt sted at leve. Jeg skal se mine egne tre børn vokse op her, gå i skole, få en tryg ungdom og skabe fundamentet til deres arbejdsliv. 
Det betyder noget for mig at få…
LÆS MERE

Kim Lund - Gelsted

Kim Lund, Dalbovej 10, 5591 Gel­sted. Gift med Hanne Hviid som har Hviids Gourmet i Ejby Hallen, er pedel på Ejby Skole og tilknyt­tet Gelsted Skole. 9 år formand i Gelsted Menighedsråd og G.G.I.F. Er også i Gelsted fjernvarme og Ejby hallernes bestyrelse. Jeg sidder i byrådet i Børne- og Ungeudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget, to udvalg som jeg brænder meget for.…

LÆS MERE

Christian Kromann - Middelfart

Christian Kromann

Jeg er 24 år og bosid­dende i Middelfart.

De sidste 4 år har jeg siddet i byrå­det, hvor jeg har forsøgt at skabe en mere liberal kant. Jeg føler at det er lykkedes, men jeg føler også at første periode har været en oplæ­ringsperiode. Jeg håber derfor på en periode mere, så vi alvor kan få lagt en liberal kant til Socialdemo­kratiet. Jeg…

LÆS MERE

Kaj Piilgaard Nielsen - Brenderup

Kaj Piilgaard Nielsen, 54 år, bor i Brenderup med min familie. Har flere uddannelser og en bred er­hvervserfaring både som selvstæn­dig og lønmodtager, arbejder pt., som selvstændig.

Gennem 16 år aktiv i lokal politik, hvor især det tekniske og miljømæs­sige område har været og er mit arbejdsområde.

Det er vigtigt for mig, at der hol­des en stabil økonomisk politik…

LÆS MERE

Karin Riishede - Strib

Karin Riishede, 57 år, bor i Strib sammen med Lars og har en søn, Morten, på 28 år.

Uddannet revisor, nu selvstændig med egen konsulentvirksomhed indenfor økonomi og regnskab.

Var kandidat for første gang i 2013 og blev Venstres 1. suppleant til byrådet.

Har efter valget lagt flere af mine kræfter i foreningsarbejde m.m. - nu formand…

LÆS MERE

Bo Juul Nielsen – Nørre Aaby

Bo Juul Nielsen, 58 år, opvokset og bosat i Nørre Åby. Projektmanager hos Green-light i Middelfart, hvor jeg arbejder med energioptimering for i de danske kommuner. Bor sammen med Annette der er mindfulness underviser. Jeg har to herlige børn, en datter på 27 år, der er pædagog, og en søn på 22 år, der er salgsas­sistent.

Jeg har været medlem af kommu­nalbestyrelsen…

LÆS MERE

Alex Bruun – Skrillinge

Rimelighed og sund fornuft er min politiske tilgang. Det er tid til nye ideer og friske øjne.

Politikerne bør tage stilling til, hvad kommunens kerneopgaver er, så vi kan bruge pengene der - holde fokus på det væsentlige. Der skal tilføjes flere midler til områder som børnepasning, skoler og ældrepleje, så vi sikrer en højere standard og en ordentlig personalenormering.…

LÆS MERE

Helge Strandgaard – Husby-Tanderup

Helge Strandgaard Hansen, 68 år, gift med Eva på 42-tyvende år – har 3 voksne piger, som er i gode job.

Har landbrugsfaglig uddannelse og har drevet landbrug/hønseri nær Aarup, også i 42 år. Jeg lægger vægt på:

At al udvikling ikke skal foregå i Middelfart alene. Siden den sidste kommunalreform er alt for mange tiltag udført i Middelfart alene, mens de…

LÆS MERE

Uffe Klinkby – Vejlby

Uffe Klinkby, 40 år, gift og har to drenge på 10 og 12 år. Bor i Vejlby. Er selvstændig og driver en produkti­ons- og anlægsgartnerfirma.

Vilkårene for vores børn og unge be­tyder noget for mig. At vi har frihe­den til at vælge, når vi skal overlade børnene til andre. Vores skoler skal tilbyde den bedste og udfordrende undervisning, hvor innovation og iværksætteri…

LÆS MERE

Jens Kristian Fonnesbech – Asperup

Jens Kristian Fonnesbech, 69 år gift og har 9 børnebørn, så udviklingen i samfun­det er magtpåliggende.

Vi har brug for alles indsats i denne udvikling. Fra vore landmænd, der sørger for sund mad nok til alle, samtidig med plads til den alsidige natur, via vore lærere, der giver børnene grundlaget for at bidrage til fremtiden, til socialarbejderne som støtter…

LÆS MERE

Kent Mosgård – Middelfart

Kent Mosgård. 47 år gammel. Kriminalassistent ved Fyns Politi. Gift med Mette. 2 børn, Laura på 17 år og Nicolai på 14 år. Bosiddende de sidste 16 år i den gamle bydel af Middelfart

Mine interesser, ud over politik, er alle former for sport. Dyrker selv springgymnastik,svømning og badminton, samt cykler eller løber en tur, i den smukke natur, der er i kommunen.…

LÆS MERE

Ole Høyer – Middelfart

Ole Høyer. 68 år. Bor på Adlerhusvej 4 i Middelfart. Gift og har tre voksne børn.

Jeg vil arbejde for, at gøre daglig­dagen lettere for de ældre i byen. Vi skal forbedre forholdene for de bløde trafikanter, vi skal støtte foreningslivet bedst muligt og have borgerne i centrum.

Jeg vil arbejde for at kommunens økonomi bliver så god, at der bliver plads…

LÆS MERE

Eskild Gormsen - Brenderup

Eskild Gormsen, Brenderup. Er på 43-tyvende år gift med Bente, der er frivillig i Røde Kors. Sammen har vi 2 sønner, der under­viser i København, og en datter, der er på vej mod sin 3. uddannelse.

Jeg har været i bestyrelsesmedlem i vælgerforening i 28år. Formand siden 2010.
Jeg har driftsledereksamen fra Da­lum Landbrugsskole og drev i 28…
LÆS MERE

Marc Melgaard – Røjle Skov

Marc Melgaard, 46 år, bosiddende i Røjleskov på et nedlagt landbrug med min kæreste Gitte og min dat­ter Sif på 5.

Jeg arbejder som Forretningsudvik­ler i byggebranchen.

Jeg er formand for Røjlehalvøens Lokaludvalg, sidder i bestyrelsen for AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening og er desuden Befalingsmand af Reserven.

Middelfart skal være…

LÆS MERE

Betina Lundby - Roerslev

Betina Friberg Lundby, 52 år, bor i eget hus i Roerslev. Har 2 voksne børn, Christine, 26 år, som stude­rer innovation, og Jonas 20 år, som pt. arbejder i Australien efter endt landbrugsuddannelse.

Har i 18 år arbejdet som gartner i Middelfart Kommune samt haft frugtplantage som bierhverv. Arbej­der nu som gartner/vicevært ved boligforening. Sidder i bestyrelse…

LÆS MERE