Karin Riishede - Strib

Karin Riishede, 57 år, bor i Strib sammen med Lars og har en søn, Morten, på 28 år.

Uddannet revisor, nu selvstændig med egen konsulentvirksomhed indenfor økonomi og regnskab.

Var kandidat for første gang i 2013 og blev Venstres 1. suppleant til byrådet.

Har efter valget lagt flere af mine kræfter i foreningsarbejde m.m. - nu formand for Strib Lokaludvalg, medlem af repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse, - Middelfart Erhvervsråd, - Staurby Skov udval­get og engageret i Venstre i Middel­fart via bestyrelsesarbejde. Jeg er også Venstre Middelfart’s kandidat til regionsrådet.

Jeg mener, at Middelfart kan og skal udnytte sine potentialer klart bedre; til gavn for borgere, virk­somheder og turister – og så træn­ger vi til en ny borgmester!

Mit motto er: ”Man er valgt for at fortælle systemet hvad borgene mener - ikke for at fortælle bor­gerne hvad systemet mener!

"klik" og følg mig på Facebook