Kim Lund - Gelsted

Kim Lund, 

Lokalpolitiker

Gelsted 

Så lad os i fællesskab gøre Middelfart kommune stærk og sund

Gift med Hanne Hviid som har Hviids Gourmet i Ejby Hallen. Jeg har været pedel på Ejby Skole og Gelsted Skole i mange år. 12 år som formand i Gelsted Menighedsråd og G.G.I.F. Er også i Gelsted fjernvarme, Ejby hallernes bestyrelse og Gelsted vand. 

Jeg sidder i byrådet i Børne- og Ungeudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget, to udvalg som jeg brænder meget for. 

Jeg arbejder for en mere retfærdig fordeling af midler, så alle har råd til en fritidsaktivitet. 

Jeg vil kæmpe for, at vi får en daginstitution, som har længere tid åbent i Ejby området, så forældre bedre kan pendle. 

Det skal være attraktivt at bo i Middelfart kommune, OGSÅ i yderområderne, med trafikforhold som er i orden. Både på cykel og med tog og bus. 

Vore ældre skal have en bedre og nemmere vej til Borgerservice evt. på bibliotekerne i Nr. Åby og Ejby. Enten det, eller en borgerservicebus. 

Det er også NU vi skal ind i kampen om flere byggegrunde i yderområderne, vi skal have bygget flere og billigere ungdomsboliger, så vore unge bliver i Middelfart Kommune.

Stem på Venstre og Kim Lund

Tilbage til Venstre Middelfarts Valg 21 side 

Valget 2021