Kim Lund - Gelsted

Kim Lund, Dalbovej 10, 5591 Gel­sted. Gift med Hanne Hviid som har Hviids Gourmet i Ejby Hallen, er pedel på Ejby Skole og tilknyt­tet Gelsted Skole. 9 år formand i Gelsted Menighedsråd og G.G.I.F. Er også i Gelsted fjernvarme og Ejby hallernes bestyrelse. Jeg sidder i byrådet i Børne- og Ungeudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget, to udvalg som jeg brænder meget for. Jeg arbejder for en mere retfærdig fordeling af midler, så alle har råd til en fritidsaktivitet. Jeg vil kæmpe for, at vi får en daginstitution, som har længere tid åbent i Ejby områ­det, så forældre bedre kan pendle.

Det skal være attraktivt at bo i Middelfart kommune, OGSÅ i yder­områderne, med trafikforhold som er i orden, både til de unge og for ældre som skal rundt i kommunen. Både når det gælder tog og bus. Vore ældre skal have en bedre og nemmere vej til Borgerservice evt. på bibliotekerne i Nr. Åby og Ejby.

Det er også NU vi skal ind i kampen om flere byggegrunde i yderområ­derne, vi skal have bygget flere og billigere ungdomsboliger, så vore unge bliver i Middelfart Kommune.

• Så lad os i fællesskab gøre Mid­delfart kommune stærk og sund,

Stem på Venstre og Kim Lund, nummer 2 på listen.