Kandidaterne til kommunal- og regionsvalg 2021

3. oktober 2021

VENSTRES - MIDDELFARTS KANDIDATER 2021

VENSTRE MIDDELFARTS KANDIDATER:  KOMMUNAL- OG REGIONALVALGET 2021.

Regitze Tilma,

Borgmesterkandidat 

Røjleskov

Det er tid til forbedring 

- fordi det betyder noget for mig 

Det betyder noget for mig at få lokalpolitik tæt på folk - tæt på, hvor det gør en forskel. Jeg har nemlig set, hvor stor en indflydelse kommunalpolitik har på hverdagen: for antallet af pædagoger i børnehaven, den sikre skolevej, i den ældre borgers hjem, for de unges fremtid og for virksomheders vækst og udviklingsmuligheder.

Middelfart kommune har potentiale, men vi kan gøre det endnu bedre. Jeg arbejder for, at holdninger skal blive til handlinger, lokale initiativer til fællesskaber, og at tillid skal blive til frihed.

Jeg står for en samarbejdende linje med økonomisk sund fornuft og et liberalt hjerte. Lad os få åbnet rådhuset op og sat tillid og frihed øverst på dagsordenen. Det er tid til forbedring.

Hvad arbejder jeg for?

  • Udvikling i hele kommunen
  • Større involvering og åbenhed i beslutningerne
  • Velfærd med selvbestemmelse og kvalitet

Jeg er 45 år, arbejder med kommunikation, er aktiv i det lokale foreningsliv, byrådsmedlem siden 2006, gift med Erik og sammen har vi tre døtre.

Følg mig på Facebook: @RegitzeTilmaVenstre eller læs mere på www.RegitzeTilma.dk

Regitze Tilma


Kim Lund, 

Lokalpolitiker

Gelsted 

Så lad os i fællesskab gøre Middelfart kommune stærk og sund

Gift med Hanne Hviid som har Hviids Gourmet i Ejby Hallen. Jeg har været pedel på Ejby Skole og Gelsted Skole i mange år. 12 år som formand i Gelsted Menighedsråd og G.G.I.F. Er også i Gelsted fjernvarme, Ejby hallernes bestyrelse og Gelsted vand. 

Jeg sidder i byrådet i Børne- og Ungeudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget, to udvalg som jeg brænder meget for. 

Jeg arbejder for en mere retfærdig fordeling af midler, så alle har råd til en fritidsaktivitet. 

Jeg vil kæmpe for, at vi får en daginstitution, som har længere tid åbent i Ejby området, så forældre bedre kan pendle. 

Det skal være attraktivt at bo i Middelfart kommune, OGSÅ i yderområderne, med trafikforhold som er i orden. Både på cykel og med tog og bus. 

Vore ældre skal have en bedre og nemmere vej til Borgerservice evt. på bibliotekerne i Nr. Åby og Ejby. Enten det, eller en borgerservicebus. 

Det er også NU vi skal ind i kampen om flere byggegrunde i yderområderne, vi skal have bygget flere og billigere ungdomsboliger, så vore unge bliver i Middelfart Kommune.

Stem på Venstre og Kim Lund,

Kim Lund


Kent Mosgård
Kriminalassistent
Middelfart

Garant for tryghed, nytænkning, og et kommunalt fremsyn

50 år. Far til to unge mennesker, Laura og Nicolai. Gift med Mette. Bor i Middelfart. Arbejder som kriminalassistent ved Fyns Politi, og er derudover udnævnt nævnsmedlem i ungdomskriminalitetsnævnet på Fyn. Min fritid går med familien, svømning og badminton, samt lidt private tillidsposter som formand for grundejerforeningen i mit sommerhus samt en bestyrelsespost i International Police Association (IPA) på Fyn. 

I den forgangne byrådsperiode har jeg siddet i Skoleudvalget, samt Social- og sundhedsudvalget. Mine politiske tillidsposter består i en bestyrelsespost i Vestfyns Kultur- og Idrætscenter samt at være formand for Ungdomsskolen i Middelfart Kommune. 

Mine mærkesager frem mod KV21, er: 

  • Tryghed for alle i Middelfart Kommune
  • Bevaring af de grønne områder i vores byer
  • De bedste betingelser for foreningerne
  • Optimale vilkår for erhvervslivet
  • Mere fokus på de unge i Middelfart Kommune

- vil du have Venstre godt igennem det kommunale valgår, 

Så sæt x ved Kent Mosgård

Kent Mosgård


Anders Møllegård

Selvstændig
Hygind/Ejby

En stemme for et stærkt fællesskab i det lokale

Anders Møllegård 42 år og selvstændig, er født og opvokset i yderdelen af kommunen i byen Hygind. Har to børn på 8 og 12 år.

Er uddannet agrarøkonom og har drevet landbrug siden 2003. Derudover arbejder jeg for andre selvstændige erhverv i det lokale. Desuden har jeg været engageret bestyrelsesmedlem i HTUG, og været en af drivkræfterne til at få hallen op at stå.

Jeg er opstillet for første gang til kommunevalget, fordi jeg ønsker at kæmpe for alle de små lokalsamfund og de selvstændige i Middelfart kommune. Jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi har noget at kunne tilbyde borgere og kommende tilflyttere i det lokale. 

En stemme på Anders Møllegård 

er en stemme, det stærke fællesskab får;-)

ANDERS MØLLEGÅRD


Karin Riishede

Revisoruddannet, økonomimedarbejder

Strib

Karin Riishede, gift med Lars og har en udeboende søn.

Uddannet revisor, haft egen konsulentvirksomhed indenfor økonomi og regnskab, nu økonomimedarbejder i privat virksomhed.

Medlem af Økonomiudvalget og næstformand i Skoleudvalget. 

Bestyrelsespost hos CLAY, Middelfart Museum og VisitMiddelfart.

Øvrige tillidsposter er repræsentantskabsmedlem i Middelfart Sparekasse og Sygeforsikringen ”Danmark”.

Det frie valg skal være grundlaget for enhver diskussion og jeg ser gerne så meget som muligt tilbudt som frit valg indenfor børnepasning, skoleområdet og ældreområdet.

Det er vigtigt at anerkende og være lydhør overfor det store arbejde, som udføres af frivillige og ildsjæle i hele kommunen – de gode ideer kommer jo ofte ”nedefra”.

Kommunen skal skabe gode rammebetingelser for virksomhederne og være løsningsorienteret i forhold til deres ønsker og behov – ellers mister man fremtidens muligheder.

Middelfart Kommune kan og skal udnytte sine potentialer bedre, til gavn for borgere, virksomheder og turister – og så trænger vi til en ny borgmester!

Mit motto er: ”Man er valgt for at fortælle systemet hvad borgerne mener – ikke for at fortælle borgerne hvad systemet mener!”

Karin Riishede


John Kromann

Virksomhedskonsulent 

Nørre Åby

Vækst, arbejdspladser og grøn omstilling

58 år, gift med Jeanette og far til 2 voksne børn.

Har mange års erfaring i private og offentlige virksomheder.  Siden 2015, virksomhedskonsulent på erhvervsskole med relation til produktions- og byggebranchen.

Bruger min fritid på fodbold, motionscenter og vandring.

Jeg har siden min ungdom stemt liberalt, hvor værdier som personlig frihed og personligt ansvar har været bærende.

Det ligger mig på sinde at sikre borgerne større indflydelse på deres eget lokalområde. Gerne via lokalrådene, hvor rådene skal sikres reel høringsret og flere økonomiske midler.

Middelfart kommune tilbage i top10 blandt de mest erhvervsvenlige kommuner.

Fokus på at øge tiltrækningen af virksomheder, gerne med en højteknologisk profil, så vi bliver en del af den fynske robotklynge.

Ja til en ambitiøs grøn omstilling uden skåltaler og fine ord.

Ja til en ældrepolitik, hvor varme hænder prioriteres og med mulighed for frit valg.

Ja til en folkeskole med både faglighed og dannelse. Middelfart blandt landets bedste folkeskoler.

John Kromann


Marc Melgaard

Senior Business Consultant i Byggebranchen

Strib-Røjleskov

Lokalt engagement, ihærdighed og solid erfaring fra det private erhvervsliv

50 år, bosiddende i Røjleskov med Gitte og min datter Sif på snart 10. 

Jeg er lokalt engageret og sidder i bestyrelsen for AKI (Aulby Kultur- og Idrætsforening) og i den stiftende bestyrelse for Røjleskov Kulturhus, hvor vi har købt og omdannet et tidligere missionshus til nu at være et lokalt samlingspunkt. Siden 2017 har jeg været formand for Røjlehalvøens Lokaludvalg, hvor vi netop nu arbejder på at lave en ny udviklingsplan for området.

Kernevelfærd - med omtanke!

Vi skal have fokus på det, der betyder noget - en ordentlig service til vores borgere - med omtanke, så kommunen fortsat har en sund økonomi.

Erhvervsliv, Iværksætteri og Bosætning

Erhvervsliv og iværksætteri i kommunen skal fremmes og der skal være et varieret udbud af boliger. Erhverv, bosætning, beskæftigelse og kernevelfærd hænger uløseligt sammen.

Foreningsliv

Der skal være fokus på foreningslivet – det er ofte et omdrejningspunkt i lokalområderne. Pengene skal ud i foreningerne at arbejde, ikke bruges på flere konsulenter. 

Følg mig på Facebook og LinkedIn.

Marc Melgaard


Irene Tørnæs
Pensioneret sygeplejerske
Middelfart

Ældreomsorg
Glad, tilfreds og tryg

Jeg er 70 år, gift med Stig og har to voksne børn samt 7 børnebørn.

Har været sygeplejerske i 47 år, Pensioneret siden 2017 og herefter arbejdet på Grønland.

Jeg er især optaget af ældreområdet, og vil gerne bidrage med mine personlige erfaringer og viden.

Jeg kan ikke acceptere, at medarbejdere i ældreomsorgen på landsdækkende TV fortæller, at arbejdsforholdene for hjemmesygeplejersker er helt uacceptable. Det samme er gældende for vore plejehjem, som ofte lækker historier om meget dårlige arbejdsforhold med svigt af de ældre til følge. Middelfart kommune er nu frikommune inden for ældreområdet, og der vil jeg gerne sætte mit aftryk.

Der er plads til forbedring.

Derfor arbejder jeg for:

At gøre Middelfart kommune til den bedste i landet inden for ældreomsorgen 

Et nyt sundhedshus, der skal koble sygehus og de kommunale tilbud sammen i en faglig og omsorgsfuld pleje

At skabe glade, trygge og tilfredse ældre

Irene Tørnæs


Helge Strandgaard Hansen
Gårdejer
Husby

Din lokale stemme for en positiv udvikling

Helge Strandgaard 72 år, gift med Eva, har 3 voksne piger i gode job. Bor i Sdr. Åby, hvor jeg driver landbrug endnu på 47. år. Tidligere boede vi ved Aarup og havde Fyens største ægproduktion og drev 5 landbrug.

Har gennem årene deltaget aktivt i flere landbrugsfaglige bestyrelser, og har også siddet i kommunalbestyrelsen i Aarup i 13 år, alle årene som formand for teknisk udvalg.                 

Med valget af mig får du en sikker stemme på en positiv erhvervspolitik, der kæmper for flere gode arbejdspladser i Middelfart til gavn for hele den samlede udvikling.

Du får en god fortaler for, at landdistrikterne også får del i en positiv udvikling, så flere får lyst til at bosætte sig i vor skønne landsdel.

Antallet af ældre vil stige de kommende år, hvilket kæver forberedelser allerede nu, så vi er klar med en god og værdig pleje, som ”betaling” for denne generations store indsats.

Tid til forbedring – tid til V

Helge Strandgaard Hansen


Line Thingberg, 

Folkeskolelærer

Middelfart 

Tillid, nærhed og fleksibilitet for alle

Line Thingberg, 44 år gammel, gift med Herluf og mor til Philip og Signe. Jeg er født og opvokset i Middelfart, hvor jeg også arbejder.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og oprindeligt butiksuddannet, så jeg har arbejdet både i det private og offentlige system. 

Jeg er ny på holdet, har ikke en masse erfaring på dette felt, men er klar til at trække i arbejdstøjet og forsøge at være med til at gøre en forskel, og er samtidig enormt ydmyg overfor det forestående arbejde. 

Jeg mener, vi skal kunne gøre det bedre at være borger i Middelfart. Vi gør i forvejen en masse gode ting, og har fine prestigeprojekter, men systemet skal tættere på borgerne og indrettes derefter – ikke omvendt.

Børn og unge skal have det godt i Middelfart Kommune. Forældre skal kunne vælge frit og de unge skal høres og have optimale betingelser for at udvikle sig til verdensborgere i hele Middelfart Kommune.

Line Thingberg


Morten Lynggaard Pedersen
Pensioneret landmand
Ejby

En engageret og ærlig stemme

Morten Lynggaard Pedersen, 68 år, bor Rådhusstrædet, Ejby med min kone Grethe. Har en søn Christian 41 år, og en datter Louise 40 år og fire børnebørn i alderen 9 – 13 år.

Uddannet landmand fra Høng Landbrugsskole. Været mælkeproducent i 31 år og udlejer af landbruget i 6 år. Nu folkepensionist.

Kom til Ejby i februar 2020 fra Bjergby Mors og har hurtigt engageret mig i lokalområdet.

Jeg er bl.a. blevet valgt til næstformand i Ejby Lokalråd
Er medlem af Ejby udviklingsgruppe for Bæredygtige Lokalsamfund
Bestyrelsesmedlem i LOF-Vestfyn
Bestyrelsesmedlem i Afdeling 29, Boligforening Lillebælt

Jeg arbejder for:

Frihed, fællesskab og ordentlighed.

En natur- og klimapolitik med plads til landbrug og andre erhverv

Udvikling i hele kommunen

En attraktiv kommune at bosætte sig i og med gode muligheder for at drive virksomhed.

Attraktive velfærdsydelser

Morten Lynggaard Pedersen

Irene Tørnæs -Middelfart

Venstre 10. september 2021

Irene Tørnæs
Pensioneret sygeplejerske
Middelfart

Ældreomsorg
Glad, tilfreds og tryg

Jeg er 70 år, gift med Stig og har to voksne børn samt 7 børnebørn.

Har været sygeplejerske i 47 år, Pensioneret siden 2017 og herefter arbejdet på Grønland.

Jeg er især optaget af ældreområdet, og vil gerne…

LÆS MERE

JOHN KROMANN - NØRRE ÅBY

Venstre 8. september 2021

John Kromann

Virksomhedskonsulent 

Nørre Åby

Vækst, arbejdspladser og grøn omstilling

58 år, gift med Jeanette og far til 2 voksne børn.

Har mange års erfaring i private og offentlige virksomheder.  Siden 2015, virksomhedskonsulent på erhvervsskole med relation til produktions- og byggebranchen.

Bruger min…

LÆS MERE

MORTEN LYNGGAARD PEDERSEN - EJBY

Venstre 8. september 2021

Morten Lynggaard Pedersen
Pensioneret landmand
Ejby

En engageret og ærlig stemme

Morten Lynggaard Pedersen, 68 år, bor Rådhusstrædet, Ejby med min kone Grethe. Har en søn Christian 41 år, og en datter Louise 40 år og fire børnebørn i alderen 9 – 13 år.

Uddannet landmand fra Høng Landbrugsskole. Været mælkeproducent…

LÆS MERE

Line Thingberg - Middelfart

Venstre 8. september 2021

Line Thingberg, 

Folkeskolelærer

Middelfart 

Tillid, nærhed og fleksibilitet for alle

Line Thingberg, 44 år gammel, gift med Herluf og mor til Philip og Signe. Jeg er født og opvokset i Middelfart, hvor jeg også arbejder.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og oprindeligt butiksuddannet, så jeg har arbejdet…

LÆS MERE

Regitze Tilma - BORGMESTERKANDIDAT

Venstre 7. september 2021

BORGMESTERKANDIDAT - REGITZE TILMA

Regitze Tilma,

Borgmesterkandidat 

Røjleskov

Det er tid til forbedring 

- fordi det betyder noget for mig 

Det betyder noget for mig at få lokalpolitik tæt på folk -…

LÆS MERE