Marc Melgaard – Strib - Røjle Skov


Marc Melgaard

Senior Business Consultant i Byggebranchen

Strib-Røjleskov

Lokalt engagement, ihærdighed og solid erfaring fra det private erhvervsliv

50 år, bosiddende i Røjleskov med Gitte og min datter Sif på snart 10. 

Jeg er lokalt engageret og sidder i bestyrelsen for AKI (Aulby Kultur- og Idrætsforening) og i den stiftende bestyrelse for Røjleskov Kulturhus, hvor vi har købt og omdannet et tidligere missionshus til nu at være et lokalt samlingspunkt. Siden 2017 har jeg været formand for Røjlehalvøens Lokaludvalg, hvor vi netop nu arbejder på at lave en ny udviklingsplan for området.

Kernevelfærd - med omtanke!

Vi skal have fokus på det, der betyder noget - en ordentlig service til vores borgere - med omtanke, så kommunen fortsat har en sund økonomi.

Erhvervsliv, Iværksætteri og Bosætning

Erhvervsliv og iværksætteri i kommunen skal fremmes og der skal være et varieret udbud af boliger. Erhverv, bosætning, beskæftigelse og kernevelfærd hænger uløseligt sammen.

Foreningsliv

Der skal være fokus på foreningslivet – det er ofte et omdrejningspunkt i lokalområderne. Pengene skal ud i foreningerne at arbejde, ikke bruges på flere konsulenter. 

Følg mig på Facebook og LinkedIn.

Tilbage til Venstre Middelfarts Valg 21 side 

Valget 2021