Marc Melgaard – Røjle Skov

Marc Melgaard, 46 år, bosiddende i Røjleskov på et nedlagt landbrug med min kæreste Gitte og min dat­ter Sif på 5.

Jeg arbejder som Forretningsudvik­ler i byggebranchen.

Jeg er formand for Røjlehalvøens Lokaludvalg, sidder i bestyrelsen for AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening og er desuden Befalingsmand af Reserven.

Middelfart skal være et attraktivt sted at bosætte sig og et attraktivt sted at drive virksomhed.

Jeg vil desuden have fokus på ker­nevelfærd - med omtanke, samt 3. spor på motorvejen over Vestfyn