Politik

      

DÉT ARBEJDER VENSTRE i Middelfart FOR        

- FORDI DET BETYDER NOGET FOR OS - 

KLIK IND PÅ DE FORSKELLIGE UNDERSIDER FOR MERE INFORMATION

" BEMÆRK AT DISSE POLITIKKER ER LAVET, SOM VENSTRE MIDDELFARTS OPLÆG TIL KOMMUNEVALGET 2017 - VI ARBEJDER PÅ NYT OPLÆG"

Kontakt os hvis du vil være med i et udvalg se tlf. nr. under bestyrelsen. 

Bosætning – en bred indsats

20. september 2017

Bosætning er et komplekst område, der griber ind i mange andre politikker, men helt generelt er der for Venstre tre forudsætninger for bosætning, som har et stort potentiale i Middelfart kommune:

  1. Arbejdspladser

  2. Det rette udbud af boliger

  3. Fritid og service

Arbejdspladser
Fra Middelfart har man adgang til omkring 400.000 arbejdspladser inden for en times kørsel.…

LÆS MERE

Færre prestigeprojekter - mere kernevelfærd

20. september 2017

Middelfart kommune har i en årrække gennemført besparelser eller effektiviseringer på mange kerneområder. Det er Venstres opfattelse, at smertegrænsen nu er nået på flere områder.

Venstre vil derfor gerne have en diskussion om, hvad der er kommunale kerneopgaver, som kan styrkes, og hvad der ikke er kommunale kerneopgaver, som dermed vil kunne fjernes eller reduceres. Det er ikke…

LÆS MERE

Et varieret udbud af boliger og byggegrunde

20. september 2017

Venstre ønsker, at der skal være noget at vælge imellem, så udvalget af boliger og byggemuligheder både kan tiltrække, dem, der vil bo tæt på naturen, midt i byen, i parcelhuset, til leje eller eje, dyrt eller billigt. Et utidssvarende udvalg af boliger har allerede kostet bosætning i Middelfart Kommune.

Billigere byggeri
Middelfart Kommune har mange muligheder for et varieret udbud af byggemuligheder. Venstre…

LÆS MERE

Ældrevenlig kommune

20. september 2017

Fra 2016 til 2028 forventes det, at der kommer 10 % flere ældre over 65 år i Middelfart Kommune. Det vil betyde større omkostninger og øgede krav til service, organisering og forebyggelse.

Når vi kender udfordringen, så er det om at stå bedst muligt på banen, være forberedte, forebyggende og tænke nye veje.

Individuel behandling og selvstændige enheder
Både eksisterende og de kommende ældre ønsker mere…

LÆS MERE

Innovation og iværksætteri

20. september 2017

Er du ikke til musik eller sport, så bor du et kedeligt sted i Middelfart Kommune. Der er kun få steder at gå i byen, få spredte cafeer, kun få brugere af klubberne og slet ingen steder at gå hen med din ide, der kan ændre verden. Det vil Venstre gøre noget ved.

Innovation – mere end bare undervisning
Efter flere års tilløb er der nu endelig kommet gang i innovationsundervisningen på skolerne, hvor man lærer…

LÆS MERE

Erhvervspolitik er mere end rammevilkår

20. september 2017

Erhvervspolitik kan ikke stå alene. Bosætning, beskæftigelse og erhvervspolitik hænger sammen og er hinandens støtter. Men ved at sætte nogle klare mål for udvikling af Middelfarts erhvervsvilkår og den understøttende velfærdsservice, er basis lagt for en langvarig og positiv udvikling af Middelfart Kommune.

Hvad er erhvervsvilkår?
Med gode erhvervsvilkår mener vi: God rådgivning, kort sagsbehandlingstid,…

LÆS MERE

En Folkeskole for fremtiden

20. september 2017

Venstre ønsker en Folkeskole, der ruster børn og unge til fremtiden. Hvor alle lærer så meget, de kan, og hvor fagligheden er høj og trivslen i top. Vi ser gerne, at skolerne får tid og mulighed for at implementere folkeskolereformen med de potentialer for udvikling og nye initiativer, den giver.

Vores ambition er at hæve uddannelsesniveauet i Folkeskolen gennem målrettede indsatser, og med en struktur og en…

LÆS MERE

Et styrket foreningsliv

20. september 2017

Vore frivillige og vores foreningsliv er vigtige at værne om. Det frie foreningsliv, de frivillige, ildsjælene og de kulturelle sammenhænge, de skaber, er nogle af grundstenene i vores samfund. Alligevel er Middelfart Kommune en af de kommuner i landet (ifølge DGI rapport med tal fra 2016), der bruger færrest midler på foreningslivet. Det ønsker Venstre at lave om på med flere tiltag.

Mere samarbejde
Middelfart…

LÆS MERE

Et levende kulturliv

Kulturen er noget af det, der binder os sammen som mennesker. Kultur er en individuel ting og opleves og forstås på mange måder. I Middelfart findes der mange former for kultur, der gør kommunen til et levende sted.

Venstre mener, at vi skal understøtte kulturlivet, så godt vi kan - fra finkulturen i form af museer, biblioteker og koncertarrangementer til oplevelsen på det lokale fodboldstadion, møder i forsamlingshuse…

LÆS MERE

Ungepolitik

En kommune, der vil de unge

Gode vilkår for kommunens unge betyder ikke kun, at der skal være billige boliger i midten af Middelfart. Der skal mere til for at tiltrække de unge, gøre dem synlige i gadebilledet og lade dem være med til at præge livet og stemningen i Middelfart midtby og i lokalsamfundene.

Samlet set…

LÆS MERE