Uffe Klinkby – Vejlby

Uffe Klinkby, 40 år, gift og har to drenge på 10 og 12 år. Bor i Vejlby. Er selvstændig og driver en produkti­ons- og anlægsgartnerfirma.

Vilkårene for vores børn og unge be­tyder noget for mig. At vi har frihe­den til at vælge, når vi skal overlade børnene til andre. Vores skoler skal tilbyde den bedste og udfordrende undervisning, hvor innovation og iværksætteri indgår som en naturlig del, og hvor it vil være integreret i al undervisning. De er med til at skabe kimen til den fremtidige vækst.

Der skal være politisk fokus på iværksættere og de bedste forud­sætninger for virksomheder til, at etablere sig. Jeg er tilhænger af, at have så få administrative byrder for erhvervslivet som muligt. Jeg vil understøtte forums, hvor der kan idéudveksles. De kommunale kerne­opgaver skal have større fokus. Som erhvervsdrivende er det vigtigt, at der er et højt og fleksibelt servi­ceniveau, så det bliver attraktivt at bosætte sig her. Dette vil være med til at det lette virksomhe­dernes rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Der er i mange år investeret massivt i projekter, for at give borgerne adgang til naturen, nu er det på tiden, at vi investere i vores borgere. Det er vigtigt, at vi har nogle aktive lokalsamfund. Beboerforeninger, lokaludvalg, kul­tur- og idrætsforeninger er steder, hvor frivillige arbejder for, at skabe aktiviteter og udvikling, det skal vi støtte op om. Middelfart kommune skal være attraktiv uanset om man vil bo i byen eller på landet.

Følg mig på Facebook