Ungepolitik

En kommune, der vil de unge

Gode vilkår for kommunens unge betyder ikke kun, at der skal være billige boliger i midten af Middelfart. Der skal mere til for at tiltrække de unge, gøre dem synlige i gadebilledet og lade dem være med til at præge livet og stemningen i Middelfart midtby og i lokalsamfundene.

Samlet set skal kommunen udgøre en tryg ramme for det gode liv som ung, med muligheder og stærke fællesskaber.

Lyt til de unge

Et sted at bo, der er til at betale, og hvor der er et miljø til fællesskaber med andre unge og plads til egne initiativer, står højt på Venstres arbejdsliste. Der bør være en bedre balance mellem antallet af ældreboliger og ungdomsboliger i midtbyerne.

Vi skal være bedre til at synliggøre de tilbud, der allerede er for de mange forskellige typer unge, og vi skal som kommune bakke op om de initiativer, de unge kommer med. De unge skal med på råd, når f.eks. midtbyer eller parkarealer skal udvikles, de bør så vidt muligt inddrages i bevillingsnævnets beslutninger og i udvikling af nye langsigtede initiativer som f.eks. events.

Uddannelse og transport

Venstre arbejder for at bevare og tiltrække ungdoms- og satellituddannelser til kommunen. Kan vi tiltrække uddannelser, der støtter op om de virksomheder og de profiler, vi har i kommunen som f.eks. det maritime eller indenfor klima og energi ville det give god synergi.

Fordi tiltrækning af uddannelser ikke har været i fokus for kommunen i mange år, er det også nødvendigt at give de unge mulighed for at bo i kommunen, men stadig deltage i uddannelser i andre byer. Gode, sammenhængende transportmuligheder er helt essentielt. Tilskud til eller betaling af et togkort kunne være en mulighed.

Foreningsliv og fællesskaber

Foreningslivet er vigtigt for at sikre en aktiv deltagelse i forpligtende og meningsfulde fællesskaber, som fremmer engagementet i samfundslivet. Venstre arbejder for, at kommunen skal understøtte foreningslivet, så det i højere grad imødekommer unges behov og gør dem til aktive medskabere af kultur- og foreningslivet.

Venstre ønsker, at flere unge får mulighed for at spille et instrument og vil derfor gerne nedbringe ventelisterne på musikskolens tilbud. Vi støtter samtidig udviklingen af Ungdomshuset Walker med et innovativt miljø, der skal bygge videre på den iderigdom og kreativitet, der allerede findes og udbrede det til en større målgruppe.

Vi arbejder for:

·         Flere ungdomsboliger i byerne

·         Bedre offentlig transport fra oplandet til        ungdomsuddannelserne

·         Støtte til transport

·         Inddragelse af de unge i kommunens udvikling

·         Unge skal i bevillingsnævnet

·         Flere uddannelser til Middelfart Kommune

·         Kultur- og foreningsliv som drivere for fællesskab

·         Færre på musikskolens ventelister

·         Udvikling af Ungdomshuset Walker