Begivenheder

Sejle Tur med Mira III og Venstre gruppen
Rose og Bobler
GRUNDLOVSMØDE 5. juni 2024

Grundlovsmøde 5. juni kl. 14.00 - 17.00  

Catrinebjerg, Catrinebjergvej 7, 5500 Middelfart

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING VÆLGERFORENINGEN VENSTRE MIDDELFART

HUSBY FORSAMLINGSHUS


Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby

Mandag den 18. Marts 2024 kl. 19.00

Generalforsamlingen indledes kl. 18.00 med servering af Stegt flæsk og persillesauce, hvor både Regionsformand i Region Syddanmark Bo Libergren og fhv. minister, nuværende folketingsmedlem og gruppeformand for Venstre Lars Christian Lilleholt deltager.

Deltagelse i spisningen er gratis, men man skal være tilmeldt i forvejen. 

Tilmelding til spisningen skal ske senest den 10. marts 2024.

Tilmelding til spisning: her

Program jævnfør vedtægterne.

Kommuneforeningen Venstre Middelfart


Bjarke Eg-Sørensen

Formand


Tilmeld dig til cykeltur d. 24. august kl. XX her.

Tilmeld dig til sejltur med Mira d. 31. august kl. 18.30 her.

Tilmeld dig til spisningen i forbindelse med valg af Venstre spidskandidat/borgmesterkandidat her.


Generalforsamling Venstre Middelfart

     

Ekstraordinær Generalforsamling 

Vælgerforeningen Venstre i Ejby-Nørre Aaby-Asperup    -og  

Vælgerforeningen Venstre i Middelfart

Den 28. november 2019

Samtidig indkaldes til en Stiftende Generalforsamling i en samlet vælgerforening for hele Middelfart Kommune, under forudsætning af, at det på de ekstraordinære generalforsamlinger besluttes at sammenlægge de to eksisterende vælgerforeninger i kommunen.

Generalforsamlingerne indledes kl. 18.00 med servering af æggekage, hvor også tidligere Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt deltager.

Prisen for deltagelse i spisningen er 50,- kr, og tilmelding til spisningen bedes sendt senest den 24. november gives til Torben :  ttmoller@gmail.com eller Eskild : tlf. 6041 8962 begormsen@anarki.dk  eller tlf. 2278 4362

Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdes stiftende generalforsamling for den nye forening kl.20.00 - invitation til alle generalforsamlinger er sendt ud til alle medlemmer

Med venlig hilsen og på vegne af

Torben Torsbjerg Møller

Formand

Venstre i Middelfart Kommune og Kommuneforeningen

Eskild Gormsen

Formand

Venstre i Ejby-Nørre Aaby-Asperup


VENSTRE MIDDELFART
INVITERE TIL
VINSMAGNING

24. oktober kl.19.00

Debatmøde med byrådsmedlem Karin
Riishede, som har følgende poster i byrådet:              Skoleudvalget og Økonomi-udvalget

17. og 18. november

Venstres Landsmøde i Herning
Se mere på Venstres hjemmeside.                                              Du skal selv melde dig til selve lands-mødet.

For deltagelse i aftenfesten lørdag
kontakt Torben Torsbjerg Møller
ttmoller@gmail.com eller 6041 8962.

November

Møde på Produktionsskolen, tidspunkt
endnu ikke fastlagt sandsynligvis i
november.

2. december

Mød Venstre på Julemarked på gåga-
den i Middelfart 10.00 til 16.00.

December

Debatmøde med byrådsmedlem KimLund,                                som har følgende poster i byrå-
det: Børn- og ungeudvalget og Social-
og sundhedsudvalget, dato kommer senere.

18. februar 2019
Generalforsamling i: Lokalforeningen
Middelfart og Venstre i Ejby-Nørre
Aaby-Asperup - der kommer nærmere
om tid og sted.

18. marts 2019

Generalforsamling i Venstres kommune-
forening med rundvisning på Rådhuset.

------------------------------------------------------------------------------