Miljøpolitik

13. august 2021

Miljø og udvikling kan gå hånd i hånd

I Venstre arbejder vi for, at Middelfart Kommune sammen med borgere og erhvervsliv, kan aflevere vores skønne plet på jorden videre i en miljøtilstand, der kan vare i mange generationer. Når vi passer på miljøet, giver det os alle værdi. Ren luft, mindre støj og rent drikkevand er afgørende for menneskers sundhed og livskvalitet. Men det er vigtigt, at vi gør det i fællesskab og med en inddragende tilgang, så forståelsen er med.

Forening af byens liv med bynær natur
Vi ønsker at fremme udfoldelsesmuligheder og trivsel. Derfor arbejder Venstre videre på at forene byens liv med bynær natur, at sikre effektive, men miljøvenlige transportmuligheder, at bevare rene badestrande og et sundt havmiljø omkring os samtidig med, at vi sikrer attraktive levevilkår og miljøvenlige virksomheder. 

Ved at gå foran som kommune fremmer vi både sundhed og trivsel, men bidrager også til udviklingen af skønne bo-muligheder, miljøteknologi og attraktive arbejdspladser til fordel for alle.

Et fælles ansvar
Vores miljøpolitik tager sit udgangspunkt i en respekt for de naturgivne ressourcer, som er vores fælles ansvar. Målet skal være at beskytte naturen, men samtidig give mulighed for at benytte den på forsvarlig vis og gøre den tilgængelig for unikke og lærende oplevelser. Vi arbejder f.eks. for lokale nyttehaver, biodiversitet på grønne områder, men uden at det ligner noget i forfald, og at eksperimentere med bæredygtige bygninger og forskellige typer af naturområder.

Større samarbejde giver større mening
Venstre vil arbejde for, at vi får et tæt samarbejde med andre kommuner for erfaringsudveksling og samarbejde omkring affaldshåndtering, herunder sortering og genanvendelse. I større skala giver det større mening, og man kan gøre en endnu større forskel.

Cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller
Vi støtter ideen om cirkulær økonomi. Her indgår produkter og deres indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb, hvor genbrug og genanvendelse sikrer, at produkterne bruges flere gange eller at materialerne bliver brugt i nye produkter. Cirkulær økonomi kan sikre, at vi kan fortsætte med at tænke nyt og stort, uden at det går ud over os selv og jorden, vi bor på. Ved at udnytte vores innovationsevne og kreativitet til at re-designe produkter og materialer og udvikle nye forretningsmodeller, kan vi skabe en positiv, bæredygtig, men samtidig profitabel økonomi.

Vi arbejder for at:

  • Der sker erfaringsudveksling og samarbejde andre kommuner omkring affaldshåndtering, herunder sortering og genanvendelse.

  • Biodiversitet på grønne områder, men uden at det ligner noget i forfald

  • Udvikling mod en cirkulære økonomi med en bæredygtig og innovativ tilgang

  • Forene byens liv med bynær natur og grønne rekreative områder

  • Naturen beskyttes, men også at man får mulighed for at benytte den på forsvarlig vis

  • Eksperimentere med bæredygtige bygninger og forskellige typer af naturområder

  • Vi passer på miljøet, fordi det giver det os alle værdi. Ren luft, mindre støj og rent drikkevand er afgørende for menneskers sundhed og livskvalitet.

    Læs mere om Venstres politik her:

Valget 2021

Skolepolitik

Venstre 11. august 2021

En Folkeskole for fremtiden

Venstre ønsker en Folkeskole, der ruster børn og unge til fremtiden. Hvor alle lærer så meget, de kan, og hvor fagligheden er høj og trivslen i top. Vi finder det nødvendigt at frede skolerne fra de konstante nye projekter, som fjerner fokus fra kerneopgaven, men har stadig øje for udvikling.

Livsduelige børn
Vores ambition er at hæve uddannelsesniveauet i Folkeskolen gennem målrettede indsatser, og med en struktur…

LÆS MERE