Venstres politik

11. august 2021

Det er tid til forbedring –  det er tid til Venstre

Det går godt i Middelfart Kommune. Det er historien, der er fortalt igen og igen. 

Middelfart har da også med sin størrelse, befolkningssammensætning og centrale beliggenhed, potentiale til rigtig meget godt. Og i Venstre mener vi, at det kan gøres meget bedre, mere åbent og mere involverende, end det sker i dag. Særligt på kerneområderne

Venstres Middelfarts mission er, at borgerne skal tættere på beslutningerne, de skal kunne bidrage og tage ansvar. 

For at skabe grundlaget for forbedringer, kræver det politisk mangfoldighed. Hvis vi ønsker at nuancere debatten, sikre åbenhed og at holdninger høres, så kræver det mindre borgmesterstyre og at beslutningstagerne kommer tættere på borgerne.

Venstre arbejder for, en ”Lad-os-prøve-det-af-mentalitet”, hvor der er plads til tillid og bevægelsesfrihed til medarbejderne og indflydelse for borgerne.

Vi arbejder for det frie valg, for dialog og personlig ansvarlighed og for plads til forskellighed.

Vi arbejder for at gøre holdning til handling

Når vi ønsker, at borgerne skal være med i beslutningerne, så kræver det: 

at vi ansvarliggør og delagtiggør borgerne i den fælles opgave,

at dialogen styrkes,

at borgerne bliver involverede og har noget at vælge imellem, 

at vi skaber nærhed og forståelse før beslutningerne tages, 

at vi sætter værdi og retning for vores politik - ikke blot tal til en tjekliste,

 at vi sætter borgerne før systemet.

Vi ønsker åbenhed, dialog og en nuanceret debat i byrådet.

Det er tid til forbedring – det er tid til Venstre

Det er med dette in mente, at man skal forstå formuleringen af Venstre Middelfarts politik, som kan læses her:SKOLEPOLITIK

Venstre 8. september 2021

EN FOLKESKOLE FOR FREMTIDEN

Venstre ønsker en Folkeskole, der ruster børn og unge til fremtiden. Hvor alle lærer så meget, de kan, og hvor fagligheden er høj og trivslen i top. Vi finder det nødvendigt at frede skolerne fra de konstante nye projekter, som fjerner fokus fra kerneopgaven, men har stadig øje for udvikling.

Livsduelige børn
Vores ambition er at hæve uddannelsesniveauet i Folkeskolen gennem målrettede indsatser, og med en struktur…

LÆS MERE

Ældrepolitik

Venstre 13. august 2021

ældrepleje når det er bedst

Med tillid til medarbejderne, synlig ledelse og politisk fokus på muligheder i stedet for begrænsninger, vil vi skabe ældrepleje, når det er bedst. Vi ser frikommune-forsøget som en stor chance for at prøve nogle ting af og finde de anbefalinger, resten af landet kan lære af.

Venstres filosofi er at få beslutningerne så tæt på borgerne som muligt. Derfor vil vi arbejde frem imod plejehjemsbestyrelser med faglighed,…

LÆS MERE

Velfærdsvision

Venstre 13. august 2021

velfærdsvision - tid til forbedring

Det er tid til at ændre vores tilgang til velfærd. 

Venstres vision er, at borgerne ikke bare skal tættere på beslutningerne, de skal være med i beslutningerne, bidrage og tage ansvar.

Det gør vi ved at styrke dialogen, involvere borgerne i prioriteringerne og rammerne og ikke mindst i, hvordan vi måler kvaliteten i vores velfærd.

Vores pointe er, at velfærd ikke er noget kommunen giver, men noget…

LÆS MERE

Ungepolitik

Venstre 13. august 2021

en kommune, der vil de unge

Gode vilkår for kommunens unge betyder ikke kun, at der skal være billige boliger i midten af Middelfart. Der skal mere til for at tiltrække de unge, gøre dem synlige i gadebilledet og lade dem være med til at præge livet og stemningen i Middelfart midtby og i lokalsamfundene. 

Samlet set skal kommunen udgøre en tryg ramme for det gode liv som ung, med muligheder og stærke fællesskaber.

Lyt til de unge
Et…

LÆS MERE

Miljøpolitik

Venstre 13. august 2021

Miljø og udvikling kan gå hånd i hånd

I Venstre arbejder vi for, at Middelfart Kommune sammen med borgere og erhvervsliv, kan aflevere vores skønne plet på jorden videre i en miljøtilstand, der kan vare i mange generationer. Når vi passer på miljøet, giver det os alle værdi. Ren luft, mindre støj og rent drikkevand er afgørende for menneskers sundhed og livskvalitet. Men det er vigtigt, at vi gør det i fællesskab og med en inddragende tilgang, så forståelsen…

LÆS MERE

Bosætningspolitik

Venstre 13. august 2021

Bosætning - en bred indsats for attraktivitet

Bosætning er et komplekst område, der griber ind i mange andre politikker, men helt generelt er der for Venstre tre forudsætninger for bosætning:

  • Arbejdspladser

  • Det rette udbud af boliger

  • Fritid og service

Arbejdspladser
Fra Middelfart har man adgang til omkring 400.000 arbejdspladser inden for en times kørsel. Det har vi pga. en god offentlig…

LÆS MERE

Erhvervspolitik

Venstre 13. august 2021

Arbejdspladser, vi kan være stolte af 

En stærk og aktiv erhvervspolitik er væsentlig for en attraktiv kommune. For bosætning, beskæftigelse og erhvervspolitik hænger sammen og er hinandens støtter. Ved at sætte nogle klare mål for udvikling af Middelfarts erhvervsvilkår og den understøttende velfærdsservice, er basis lagt for en langvarig og positiv udvikling af hele Middelfart Kommune.

Bedre…

LÆS MERE

KLIMAPOLITIk

Venstre 12. august 2021

KLIMAKOMMUNE – ATTRAKTIV GENNEM GRØN OMSTILLING

I VENSTRE ARBEJDER VI FOR EN AKTIV KLIMAINDSATS, HVOR VI BÅDE KIGGER PÅ EN REDUKTION AF FORBRUG, MEN OGSÅ SØRGER FOR, AT DET NØDVENDIGE FORBRUG ER SÅ KLIMANEUTRALT SOM MULIGT.

En fælles opgave
Vi ser klimaarbejdet som en fælles opgave, hvor vi må rette fokus på det lokale, men samtidig have blik for de nationale og internationale sammenhænge. Vi når kun i mål, hvis vi…

LÆS MERE

Landdistriktspolitik

Venstre 12. august 2021

UDVIKLING I HELE KOMMUNEN – TID TIL FORBEDRINGER

Over halvdelen af Middelfart Kommunes indbyggere bor udenfor Middelfart by. Ser vi på antallet af nye byggerier ser vi, at det igen er blevet populært at bo på landet og i landsbyerne. Det er vi rigtig glade for. For det betyder, at de mange indsatser, der er sket lokalt og politisk har båret frugt, og at vi nu ser en begyndende udvikling i hele kommunen. Men det kan blive endnu…

LÆS MERE