Færre prestigeprojekter - mere kernevelfærd

20. september 2017

Middelfart kommune har i en årrække gennemført besparelser eller effektiviseringer på mange kerneområder. Det er Venstres opfattelse, at smertegrænsen nu er nået på flere områder.

Venstre vil derfor gerne have en diskussion om, hvad der er kommunale kerneopgaver, som kan styrkes, og hvad der ikke er kommunale kerneopgaver, som dermed vil kunne fjernes eller reduceres. Det er ikke en spareøvelse, men et ønske om prioritering til fordel for borgernes velfærd som helhed.

Vi skal stadig kunne markere os som kommune, tænke stort og have mulighed for at udvikle områder til fordel for borgerne, men vi skal være meget bedre til at se på tværs af drift og anlæg og give et klart billede af, hvad konsekvenserne er.

Prestigeprojekter tager af driften
Middelfart kommune er en rig kommune med et solidt indtægtsgrundlag. Igennem de senere år er der skåret ned på udgifter til velfærd og skruet op for anlæg af større eller mindre prestigeprojekter såsom Hindsgavl dyrepark, Marinaprojekt, Staurby skov, Klimabyen samt forskellige større stiplaner. Driften af disse ting vil fremover skulle tages fra kernevelfærdsområderne - der er kun én kasse at tage af.

Derfor ønsker Venstre fremover at prioritere midler til kernevelfærd som fx bedre forhold for skoler og daginstitutioner, bedre vilkår for foreninger og fritidsliv samt bedre omsorg for de ældre. Vi ønsker en udviklingsdagsorden frem for en anlægsdagsorden.

Synergi og potentiale
Vi vil samtidig sikre, at de nuværende store projekter drives effektivt og gerne finde synergier, så vi får sammenhænge og kvalitet samtidig med, at vi reducerer omkostningerne.

Venstre arbejder for at: