Folketingsmedlem

ENERGI- FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTER
LARS CHR. LILLEHOLT