Ældrevenlig kommune

20. september 2017

Fra 2016 til 2028 forventes det, at der kommer 10 % flere ældre over 65 år i Middelfart Kommune. Det vil betyde større omkostninger og øgede krav til service, organisering og forebyggelse.

Når vi kender udfordringen, så er det om at stå bedst muligt på banen, være forberedte, forebyggende og tænke nye veje.

Individuel behandling og selvstændige enheder
Både eksisterende og de kommende ældre ønsker mere individuel behandling. Ingen kan lide at være standard eller blive puttet i kasser. Det betyder, at kommunen må tilpasse sig.

I Venstre ønsker vi at fjerne unødigt bureaukrati, at kommunen skal være en servicefunktion, og at der vises en langt større tillid til ansatte i plejesektoren. Vi ser mange muligheder i, at der arbejdes i selvstændige enheder med egen indflydelse - også på økonomien. Det vil give en langt større ansvarsfølelse og mulighed for lokale tilpasninger. Man kunne i den forbindelse arbejde med forventningsafstemning mellem ledelse, beboere og pårørende og skabe dialog om udvikling og hverdag.

Venstre ser også muligheder i, at plejecentre i kommunen drives som friplejecentre efter statens takst og gerne af eksterne aktører, og at der tilknyttes en praktiserende læge til plejecentrene, for at give større tryghed og starte en tidlig forebyggelse. Vi ser gerne, at der bliver etableret flere ældreboliger med tilknytning til plejecentrene, at der bygges flere "oldekoller" i oplandet, og at der bliver mulighed for, at et plejecenter kan udbygges til en demensby.

Forebyggelse
I Venstre ser vi et stort potentiale i forebyggelse, hvilket både gavner mennesket og økonomien. Med forebyggelse tænker vi både på træning og genoptræning, visitation, personlig involvering og tidlig opmærksomhed.

Vi skal blive bedre til at modtage ny-udskrevne patienter fra sygehusene, f.eks. gennem Offentlige Private Partnerskaber (OPP) i forløb, hvor den ældre (og andre) kan blive aktiveret og genoptrænet under professionelle forhold og dermed afkorte sygdomsperioden væsentligt.

Vi skal kunne sætte tidligere ind f.eks. ved tegn på demens. Involvere den ældre og pårørende i fællesskaber og give sparring i muligheder og ansvar.

Venstre arbejder for at:

  • fjerne unødigt bureaukrati

  • borgerne skal betragte forvaltningen som en servicefunktion

  • udvise en langt større tillid til ansatte i plejesektoren

  • tilknytte en praktiserende læge til plejecentrene

  • have langt større fokus på forebyggelse

  • etablere udskrivningsforløb med aktivering og genoptræning

  • skabe flere Offentlige Private Partnerskaber, så kommunen bruger kræfter på dét, de er gode til og benytter sig af andres specialer

Læs mere politik: