Begivenheder

24. oktober kl.19.00

Debatmøde med byrådsmedlem Karin
Riishede, som har følgende poster i byrådet:              Skoleudvalget og Økonomi-udvalget

17. og 18. november

Venstres Landsmøde i Herning
Se mere på Venstres hjemmeside.                                              Du skal selv melde dig til selve lands-mødet.

For deltagelse i aftenfesten lørdag
kontakt Torben Torsbjerg Møller
ttmoller@gmail.com eller 6041 8962.

November

Møde på Produktionsskolen, tidspunkt
endnu ikke fastlagt sandsynligvis i
november.

2. december

Mød Venstre på Julemarked på gåga-
den i Middelfart 10.00 til 16.00.

December

Debatmøde med byrådsmedlem KimLund,                                som har følgende poster i byrå-
det: Børn- og ungeudvalget og Social-
og sundhedsudvalget, dato kommer senere.

18. februar 2019
Generalforsamling i: Lokalforeningen
Middelfart og Venstre i Ejby-Nørre
Aaby-Asperup - der kommer nærmere
om tid og sted.

18. marts 2019

Generalforsamling i Venstres kommune-
forening med rundvisning på Rådhuset.

------------------------------------------------------------------------------