Begivenheder


Tilmeld dig til cykeltur d. 24. august kl. XX her.

Tilmeld dig til sejltur med Mira d. 31. august kl. 18.30 her.

Tilmeld dig til spisningen i forbindelse med valg af Venstre spidskandidat/borgmesterkandidat her.


Generalforsamling Venstre Middelfart

     

Ekstraordinær Generalforsamling 

Vælgerforeningen Venstre i Ejby-Nørre Aaby-Asperup    -og  

Vælgerforeningen Venstre i Middelfart

Den 28. november 2019

Samtidig indkaldes til en Stiftende Generalforsamling i en samlet vælgerforening for hele Middelfart Kommune, under forudsætning af, at det på de ekstraordinære generalforsamlinger besluttes at sammenlægge de to eksisterende vælgerforeninger i kommunen.

Generalforsamlingerne indledes kl. 18.00 med servering af æggekage, hvor også tidligere Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt deltager.

Prisen for deltagelse i spisningen er 50,- kr, og tilmelding til spisningen bedes sendt senest den 24. november gives til Torben :  ttmoller@gmail.com eller Eskild : tlf. 6041 8962 begormsen@anarki.dk  eller tlf. 2278 4362

Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdes stiftende generalforsamling for den nye forening kl.20.00 - invitation til alle generalforsamlinger er sendt ud til alle medlemmer

Med venlig hilsen og på vegne af

Torben Torsbjerg Møller

Formand

Venstre i Middelfart Kommune og Kommuneforeningen

Eskild Gormsen

Formand

Venstre i Ejby-Nørre Aaby-Asperup


VENSTRE MIDDELFART
INVITERE TIL
VINSMAGNING

24. oktober kl.19.00

Debatmøde med byrådsmedlem Karin
Riishede, som har følgende poster i byrådet:              Skoleudvalget og Økonomi-udvalget

17. og 18. november

Venstres Landsmøde i Herning
Se mere på Venstres hjemmeside.                                              Du skal selv melde dig til selve lands-mødet.

For deltagelse i aftenfesten lørdag
kontakt Torben Torsbjerg Møller
ttmoller@gmail.com eller 6041 8962.

November

Møde på Produktionsskolen, tidspunkt
endnu ikke fastlagt sandsynligvis i
november.

2. december

Mød Venstre på Julemarked på gåga-
den i Middelfart 10.00 til 16.00.

December

Debatmøde med byrådsmedlem KimLund,                                som har følgende poster i byrå-
det: Børn- og ungeudvalget og Social-
og sundhedsudvalget, dato kommer senere.

18. februar 2019
Generalforsamling i: Lokalforeningen
Middelfart og Venstre i Ejby-Nørre
Aaby-Asperup - der kommer nærmere
om tid og sted.

18. marts 2019

Generalforsamling i Venstres kommune-
forening med rundvisning på Rådhuset.

------------------------------------------------------------------------------