Innovation og iværksætteri

20. september 2017

Er du ikke til musik eller sport, så bor du et kedeligt sted i Middelfart Kommune. Der er kun få steder at gå i byen, få spredte cafeer, kun få brugere af klubberne og slet ingen steder at gå hen med din ide, der kan ændre verden. Det vil Venstre gøre noget ved.

Innovation – mere end bare undervisning
Efter flere års tilløb er der nu endelig kommet gang i innovationsundervisningen på skolerne, hvor man lærer at ideudvikle, at tænke på nye måder, at se muligheder og udvikle sin skabertrang – ja, i det hele taget lærer man at være foretagsom. En foretagsomhed og handlekraft, der ikke blot vil være til gavn for kommende opfindelser, men også vil kunne mærkes i foreningsliv og skoler.

Foretagsomhed og skabertrang skal plejes og have plads til at gro. Derfor arbejder Venstre for, at skolernes innovations-undervisning udvides til ikke blot at være et koncept, der afvikles over en kort periode, men til i større grad at være en fast del af skolens undervisningsmetode, suppleret med innovationscamps, tværgående forløb og tæt kontakt til erhvervslivet. De unge skal i højere grad selv kunne komme med in put og tage ansvar.

Innovationsmiljø
Sideløbende med et innovativt skolesyn vil vi arbejde på at få skabt et innovations- eller iværksætterhus, der skal skabe grobund for udvikling af nye levedygtige virksomheder i Middelfart Kommune.

Huset skal være en slags væksthus for iværksættere, der skal kunne afprøve og udvikle forretningskoncepter, teste prototyper og demonstrere produkter eller koncepter for potentielle samarbejdspartnere. Samtidig skal det være et åndehul for de skæve og kreative ideer, som man aldrig helt ved, hvor fører hen.

Et hus i sig selv gør det dog ikke, men miljøet omkring de innovative mennesker, synergien i et samarbejde med Middelfart Erhvervscenter, Fabrication Labs, skolernes tilatag og flere etablerede virksomheder, der kan rådgive og åbne døre, vil skabe de rette forhold. Det handler om at skabe et “økosystem” af virksomheder og uddannelsessteder, der støtter hinanden på tværs og gør noget af det, som Middelfart er bedst til, nemlig at samarbejde og skabe netværk.

Venstre arbejder for at: