Ældrepolitik

13. august 2021

ældrepleje når det er bedst

Med tillid til medarbejderne, synlig ledelse og politisk fokus på muligheder i stedet for begrænsninger, vil vi skabe ældrepleje, når det er bedst. Vi ser frikommune-forsøget som en stor chance for at prøve nogle ting af og finde de anbefalinger, resten af landet kan lære af.

Venstres filosofi er at få beslutningerne så tæt på borgerne som muligt. Derfor vil vi arbejde frem imod plejehjemsbestyrelser med faglighed, familie, frivillighed og deltagelse af beslutningstagere. Altså med repræsentation af plejehjemsledelse, medarbejdere, pårørende, frivillige og politisk repræsentation. Dette skal sikre en stærkt forbedret kommunikation mellem ledere og medarbejdere, og en langt mere effektiv kontakt til det kommunale system, så medarbejdere, ledere og pårørende føler sig hørt. 

Initiativ, engagement og ejerskab
I Venstre tror vi på det private initiativ, engagement og ejerskab. Når vi ser os om efter de gode eksempler, er det tydeligt, at der er gode takter i kommunens private plejehjem, hvor ventelisterne er lange og tilfredsheden stor. 

Derfor ser vi positivt på at omdanne et eller flere af kommunens plejehjem til en selvejende institution/ fondsejet institution, hvor ansvarlighed, medbestemmelse, og værdighed går forrest. Alle borgere har krav på en værdig og ordentlig ældrepleje.

Frihed, tillid og mindre administration
Det handler i bund og grund om, at vores plejehjem skal drives markant anderledes.
Det skal vi gøre ved i langt højere grad at få ansvarliggjort ledelsen, og sætte den fri.

Fri til den opgave, de er uddannet til, og som de er valgt på. Der er brug for, at ledelsen går forrest og viser den faglige vej i pleje og omsorg, så de ikke havner som administratorer i systemets kløer. 

Der findes mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i ældreplejen. Dem skal vi have frem, og give dem bedre mulighed for at udøve deres arbejde, og dem skal vi have flere af. Vores ældre skal mødes med omsorg, begejstring og stor faglighed.

Venstre arbejder for:

  • Omdannelse af et af kommunens plejehjem til en selvejende institution/ fondsejet institution 

  • Plejehjemsbestyrelser med repræsentation af plejehjemsledelse, medarbejdere, pårørende, frivillige og politisk repræsentation, der skal styrke koordinering og kommunikation

  • Der skal være flere dagcentre fordelt over hele kommunen, som kan skabe nærhed og relationer

  • Hjemmeplejen skal klares med færre forskellige medarbejdere til én borger. Det styrker relationen og skaber tryghed. 

  • Plejehjemspersonalet skal ikke have rengørings-, køkken-, vasketøjsopgaver osv. De skal tage sig af det, de er uddannet til: Pleje og omsorg. 

  • Ledere og medarbejdere skal have større ansvar og mindre kontrol. F.eks. ved organisering af mindre enheder, hvor alle kender hinanden og den ene ved, hvad den anden kan og gør.

  • Bedre samarbejde med sygehusene i forbindelse med udskrivelse og hjemsendelse til hjemmeplejen.

    Læs mere om Venstres politik her:

Valget 2021