Erhvervspolitik

13. august 2021

Arbejdspladser, vi kan være stolte af 

En stærk og aktiv erhvervspolitik er væsentlig for en attraktiv kommune. For bosætning, beskæftigelse og erhvervspolitik hænger sammen og er hinandens støtter. Ved at sætte nogle klare mål for udvikling af Middelfarts erhvervsvilkår og den understøttende velfærdsservice, er basis lagt for en langvarig og positiv udvikling af hele Middelfart Kommune.

Bedre erhvervsvilkår
Med gode erhvervsvilkår mener vi: god rådgivning, kort sagsbehandlingstid, lave eller ingen afgifter, god lokal og national infrastruktur (toge, motorveje, busruter …)  et godt erhvervsvenligt image, velfærdsydelser, der understøtter bosætning og hvervning af arbejdskraft samt investerings- og erhvervsmiljø med et tæt samarbejde om mulighederne. Noget af det kan vi påvirke, og noget kan vi beslutte selv.

Udvikling af potentialer
Middelfarts placering i DI undersøgelsen 2020 faldt til en 29. plads, men vi har potentiale til at nå meget højere. DI viser nogle parametre, men der er mange flere muligheder for udvikling og samarbejde. Vi vil arbejde for, at vi udvikler de mange potentialer, der ligger i de virksomheder, der allerede er i Middelfart kommune, men også at tiltrække nye – f.eks. ved en aktiv indsats for salg af erhvervsjord, gennem en bredere dialog om både generelle og konkrete tiltag, hurtigere afklaring af muligheder og ved at tænke ud over Middelfarts grænser og samarbejde med både Trekantområdet og Fyn. 

Styrket iværksætteri
Iværksættere er fremtidens virksomheder og arbejdspladser. Dem skal vi passe godt på. Det handler om at skabe rammerne og miljøet for de mange driftige iværksættere. Derfor har vi længe arbejdet for et stærkt iværksætter-miljø, der ikke blot er et kontor-hotel, men med indhold, muligheder og sammenhold også for de praktiske fag. Vi arbejder for at styrke innovation på skoleskemaet, et bredt samarbejde med virksomhederne om fremtidens arbejdskraft, for at stærke iværksætter-netværk blandt unge og et kreativt miljø omkring fx klima-iværksættere.


Beskæftigelse og kompetencer

Danmarks Klimaklynge
Venstre arbejder på at skabe en klynge inden for Klima. Dvs. vi ønsker at skabe et miljø omkring forskellige virksomheder, der har klimateknologi, -service, -produktion eller lignende som hovederhverv. Målet er at skabe en kobling mellem knowhow, produktion og uddannelse. Vi skal derfor også have tiltrukket uddannelser – fx en klimahøjskole, eller etablere samarbejdsaftaler om praktik og ph.d.-studerende, skabe et miljø for mindre virksomheder, iværksættere osv. og tilføje et attraktivt erhvervs-netværk omkring en klima-klynge til de mange initiativer, der er i gang.

Venstre vil arbejde for at:

  • Middelfart Kommune ligger i top10 i DIs erhvervsanalyse

  • En attraktiv Klimaklynge ligger i Middelfart Kommune

  • Styrke iværksætteri, der gavner de nystartede håndværkere, ingeniører m.fl.

  • Sagsbehandling skal ses som rådgivning – ikke en forhindring

  • Etablere et iværksættermiljø i synergi med Erhvervscentret

  • Bevare gode åbningstider i daginstitutionerne, da det er en velfærdsydelse, der bidrager til tiltrækning af arbejdskraft og fremmer medarbejdernes fleksibilitet

  • Sætte entreprenørskab yderligere på skoleskemaet

  • Styrke bosætning og kommunens image, da det øger tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

  • Optimere kommunal infrastruktur og arbejde i større fællesskaber for national infrastruktur til gavn for erhverv og bosætning

  • Et fynsk S-tog på det gamle spor, når det nye er etableret

Valget 2021