Bosætningspolitik

13. august 2021

Bosætning - en bred indsats for attraktivitet

Bosætning er et komplekst område, der griber ind i mange andre politikker, men helt generelt er der for Venstre tre forudsætninger for bosætning:

 • Arbejdspladser

 • Det rette udbud af boliger

 • Fritid og service

Arbejdspladser
Fra Middelfart har man adgang til omkring 400.000 arbejdspladser inden for en times kørsel. Det har vi pga. en god offentlig infrastruktur med motorvej og banestrækning lige gennem kommunen. Den fordel vil Venstre bevare ved at arbejde for stop ved togstationerne, styrkelse af den nationale infrastruktur og så supplere med en langt bedre kommunal infrastruktur f.eks. i form af et sammenhængende cykelstisystem og mobilitet, der er gjort fleksibel - ellers har vi kun generne og ikke fordelene. At der er adgang til arbejdspladser til både mor og far er afgørende for, om man overhovedet overvejer at flytte til et område, derfor arbejder Venstre også for at forbedre virksomhedernes vilkår lokalt, styrke pendlings muligheder, en stærk el-ladestander-infrastruktur og et stærkt brand som erhvervs- og bosætningsområde.

Det rette udbud af boliger

Venstre vil sikre, at der bliver mere at vælge imellem, så udvalget af boliger både kan tiltrække, dem, der vil bo tæt på naturen, midt i byen, i parcelhuset, til leje eller eje, dyrt eller billigt, højt eller lavt. Som kommune har vi et stort ansvar for at få udarbejdet de rette lokalplaner, at have visioner i byplanlægningen og for at udvikle rammerne for det, folk efterspørger. Venstre arbejder derfor for adgang til bynær natur, for øget trafiksikkerhed, cykelstier, attraktive landsbyer og forskellige typer af boliger at vælge imellem. Det kan være både senior og generations-fællesskaber, ungdomsboliger, høje og lave huse, traditionelle parcelhuse eller velbevarede midtbyer.

Fritid og service
Rammer for kultur og fritidstilbud, hvor godt vi lytter til ildsjælene i lokalsamfundene sammen med stærke skoler, busforbindelser, skatteprocent, sagsbehandling og mobildækning er alt sammen vigtigt for at være attraktiv for nye såvel som eksisterende borgere. Hvis vi vil de små lokalsamfund, så må vi også bakke op om deres initiativer, styrke fællesskaber og bevare de kommunale institutioner, der har lokal opbakning, - det har længe været Venstres mærkesag. Offentlig service er en del af borgernes hverdag i større eller mindre grad, og derfor ønsker Venstre, at kommunen bliver borgernes rådgiver og samarbejdspartner, for det giver glade borgere, der også fungerer som ambassadører.


Venstre arbejder for at:

 • få en positiv vækst i bosætningstallet de næste 10 år 

 • øge antallet af børnefamilier, der flytter til kommunen

 • bevare lokale skoler og institutioner med lokal opbakning

 • støtte op om lokale initiativer

 • øge antallet af private arbejdspladser, så der er job at vælge imellem 

 • sikre stop på de lokale togstationer

 • udbygge nettet af trafiksikre veje og cykelstier

 • sikre adgangen til bynær natur og grønne områder

 • følge med bosætningsønskerne og tilbyde et varieret udbud af boliger i hele kommunen

Valget 2021