Irene Tørnæs -Middelfart

10. september 2021

Irene Tørnæs
Pensioneret sygeplejerske
Middelfart

Ældreomsorg
Glad, tilfreds og tryg

Jeg er 70 år, gift med Stig og har to voksne børn samt 7 børnebørn.

Har været sygeplejerske i 47 år, Pensioneret siden 2017 og herefter arbejdet på Grønland.

Jeg er især optaget af ældreområdet, og vil gerne bidrage med mine personlige erfaringer og viden.

Jeg kan ikke acceptere, at medarbejdere i ældreomsorgen på landsdækkende TV fortæller, at arbejdsforholdene for hjemmesygeplejersker er helt uacceptable. Det samme er gældende for vore plejehjem, som ofte lækker historier om meget dårlige arbejdsforhold med svigt af de ældre til følge. Middelfart kommune er nu frikommune inden for ældreområdet, og der vil jeg gerne sætte mit aftryk.

Der er plads til forbedring.

Derfor arbejder jeg for:

At gøre Middelfart kommune til den bedste i landet inden for ældreomsorgen 

Et nyt sundhedshus, der skal koble sygehus og de kommunale tilbud sammen i en faglig og omsorgsfuld pleje

At skabe glade, trygge og tilfredse ældre

Tilbage til Venstre Middelfarts Valg 21 side 

Valget 2021