KLIMAPOLITIk

12. august 2021

KLIMAKOMMUNE – ATTRAKTIV GENNEM GRØN OMSTILLING

I VENSTRE ARBEJDER VI FOR EN AKTIV KLIMAINDSATS, HVOR VI BÅDE KIGGER PÅ EN REDUKTION AF FORBRUG, MEN OGSÅ SØRGER FOR, AT DET NØDVENDIGE FORBRUG ER SÅ KLIMANEUTRALT SOM MULIGT.

En fælles opgave
Vi ser klimaarbejdet som en fælles opgave, hvor vi må rette fokus på det lokale, men samtidig have blik for de nationale og internationale sammenhænge. Vi når kun i mål, hvis vi arbejder sammen – dette er en fælles opgave, som ingen kan løse alene.

Fra holdning til handling
I Venstre vil vi arbejde for helhedsorienterede løsninger, hvor vi fremmer planer med klimarigtige løsninger og god arkitektur. Vi må tilpasse os klimaændringerne, så vores liv og hverdag fungerer i nye vilkår. 

Det betyder i praksis, at vi f.eks. skal projektere infrastruktur, der er tilpasset fremtidens løsninger, så vi f.eks. er klar til elbiler ved offentlige parkeringspladser. Vi skal planlægge grønne områder, der kan håndtere stigende vandmængder, og tænke nye boligformer og (lands-) byliv ind i større sammenhænge. 

Samtidig skal vi tænke alternativ transport ind, så det bliver nemmere og mere trygt at cykle og bekvemt at bruge delebiler og eldrevne busser. Naturligvis skal vi også kigge på klima-renovering af kommunens egne bygninger og stille bæredygtighedskrav til nybyggeri i udbudsmateriale. Vi vil f.eks. arbejde for, at store tagflader kan anvendes til solceller, så man ikke behøver bruge værdifuld landbrugsjord.

Udvikling i landdistrikter og grøn omstilling
Vi er bevidste om, at omstillingen til en mere klimavenlig verden vil betyde omvæltninger i vores liv og hverdag, hvor forskellige interesser støder sammen. Det ser vi f.eks. i landområderne, hvor solceller, vindmøller, landbrug og biogas naturligt hører hjemme.  I Venstre arbejder vi for, at udviklingen af landdistrikterne skal gå hånd i hånd med den grønne omstilling, så landdistrikterne bliver mere attraktive at leve i, men hvor der også er plads til udvikling og grønne tiltag. Vi ser omstilling som et udviklingspotentiale - hvis vi gør det rigtigt.

Tæt dialog og fælles løsninger er vejen
I Venstre vil vi ikke tvinge en grøn revolution ned over hovedet på borgere og virksomheder. Det er en proces, hvor der er brug for tæt dialog og samarbejde om at finde de rigtige løsninger, som både tilgodeser klimaet, borgerne og virksomhedernes hverdag. 

Middelfart kommune er gået forrest på klimaområdet længe før det var noget, man talte om. Med bl.a. Klimabyen, Klimalaboratoriet og Esco-modellen, hvor indsatsen for energi-besparelser tjener investeringen hjem. Så vi er allerede langt og har sat ambitiøse mål, men der er stadig nye veje at gå. Vi foreslår en fornuftig og løsningsorienteret retning med mere handling, mere samarbejde og mindre bæredygtig snak.

Middelfart som Klima-klynge
Venstre arbejder på at skabe en klynge inden for Klima. Dvs. vi søger at skabe et miljø omkring forskellige virksomheder, der har klimateknologi, -service, -produktion eller lignende som hovederhverv. Målet er at skabe en kobling mellem knowhow, produktion og uddannelse. Vi skal derfor også have tiltrukket uddannelser – fx en klimahøjskole, eller etablere samarbejdsaftaler om praktik og ph.d.-studerende, skabe et miljø for mindre virksomheder, iværksættere osv. og tilføje et attraktivt erhvervs-netværk omkring en klima-klynge til de mange initiativer, der er i gang.

Vi arbejder for, at 

 • Middelfart kommune sigter mod at være CO2-neutral omkring 2050

 • Kommunens planlægning indeholder klimatilpasninger og kan rumme fremtidens bolig-, energi- og transportmuligheder 

 • Reducere forbrug, men også for, at det nødvendige forbrug er så klimaneutralt som muligt.

 • Fremme brugen af både kollektive transportmidler, cykler, delebiler og fælleskørsel over hele kommunen

 • Indgå en tæt dialog og et samarbejde med borgere og virksomheder for at finde de rigtige løsninger og for at skabe engagement og ejerskab til klimaarbejdet

 • Store tagflader kan anvendes til solceller, så man ikke behøver bruge værdifuld landbrugsjord

 • Borgerne inddrages i omstillingen med så mange frie valg som muligt under vejs

 • En attraktiv Klimaklynge ligger i Middelfart Kommune

 • Frivillighed og positive incitamenter er afgørende parametre for en reel omstilling og langsigtede løsninger

 • Elbil-ladestandere over hele kommunen

 • Læring på tværs – tage læring med fra projekter til initiativer over hele kommunen

  Læs mere om Venstres politik her:

Valget 2021